Åkessonskenan är en klassisk bettfysiologisk bettskena. Den gör sitt jobb utan att göra så mycket väsen av sig. Många säger att den känns som en förlängning av de egna tänderna och har endast det material som behövs för funktion och styrka. Skenan sitter säkert utan justeringar och spänner inte obehagligt på tänderna. Vi lägger stor vikt vid ocklusionsinslipningen som är så viktig för hela bettskenebehandlingen. Varje ny sak som kommer in i munnen kommer att påverka patientens välbefinnande.

 

Detta gäller i hög grad bettskenor. Den lättnad som en väl inslipad bettskena ger, förtas ibland av bristande passform och spänningar. Att det spänner på tänderna är något som patienter fått lära sig att stå ut med genom årens lopp. Det går ju att lipa bort det som spänner, men tar man bort för mycket så försvinner även det som hindrar en konventionell bettskena från att ramla ur munnen! Det är onekligen en svår och tidsödande balansgång som kostar dyrbar tid i behandlingsrummet. Tid som istället bör användas för noggrann kontroll av ocklusionen.

En svensk lösning för svenska patienter

Det var denna problematik som fick oss att tänka till för några år sedan. Resultatet blev den nu patenterade Åkessonskenan. Den har nämligen ingen plast som stänger in och spänner. Åkessonskenan sitter lagom hårt med hjälp av ett par specialbockade, elastiska och lättjusterade klamrar som snabbt aktiveras efter patientens önskemål. Vår skena finns även i en helt metallfri variant. Åkessonskenan är sedan 2012 en patenterad produkt och kan endast beställas från Torbjörns Team.