tandregleringsskena

En harmonisk och jämn tandrad är drömmen för många av dina patienter. Clear Aligner + är namnet på vår metod. Torbjörns Team är ett av få svenska tandtekniska laboratorier som har all utrustning som krävs för att du skall kunna erbjuda patienten estetisk tandreglering med Clear Aligners.

Med hjälp av en serie avtagbara och nästintill osynliga tandskenor, så regleras tänderna steg-för-steg tills de når sitt slutläge. Skenorna är mycket tunna (< 0,7 mm) och stör därmed inte patientens vardag.

Skenan som tar fram leenden

Tandreglering med Clear Aligner + bygger på en beprövad teknik. Clear Aligner+ har på mycket skonsamt och bekvämt sätt skapat vackra leenden världen över.

Tandreglering från teknikerns perspektiv

Nu kombinerar vi vår långa tandtekniska erfarenhet av konventionell tandreglering, med digital tekniken. Allt börjar med ett avtryck som du sänder till oss för digitalisering.

Senaste teknik för max trygghet åt patient

Med vår mjukvara så kan du sedan enkelt visualisera för patienten hur den kommande behandlingen kommer att fortskrida. Under hela behandlingen så har du återkommande kontakter med din tekniker, för att stämma av så att behandlingen fungerar.