6. Avtrycket tas med en bestämd rörelse

Tryck avtrycksskeden i ett moment hela vägen över tänderna, i en jämn vertikal rörelse. Läppen har en tendens att vara i vägen, vilket kan leda till att skeden trycks på plats över molarerna först och sedan över fronten.


Har du otur kan det uppstå en ”gungbräde-effekt” där skeden lättar distalt. Det blir då undertryck där, som resulterar i en konstigt utdragen form på gipsmodellens molarer.


Låt inte avtrycksskeden glida runt utan håll noggrant kvar den i samma position tills massan stelnat. Annars kan vissa delar av bettet tryckas djupare in i massan när andra delar börjat stelna. Gipsmodellen får då en egendomlig form. 


Tänk på var du placerar fingrarna så att du inte hindrar avtrycksmassan att tränga ut genom hålen i avtrycksskeden.

1 - Tryck avtrycksskeden i ett moment hela vägen...

1 – Tryck avtrycksskeden i ett moment hela vägen…

3 - Allt avtrycksmaterial som inte skyddas och får stöd av avtrycksskeden kommer att deformeras. Avtrycket har inte tryckts hela vägen över tänderna.

3 – Allt avtrycksmaterial som inte skyddas och får stöd av avtrycksskeden kommer att deformeras. Avtrycket har inte tryckts hela vägen över tänderna.

5 - Om kanten deformeras så fortplantas felet även längre in till de viktigare delarna av avtrycket.

5 – Om kanten deformeras så fortplantas felet även längre in till de viktigare delarna av avtrycket.

 

7 - …annars kan skeden glida runt okontrollerat.

7 – …annars kan skeden glida runt okontrollerat.

9 - ...Sedan fick den glida nedåt så att ett stort undertryck uppstod.

9 – …Sedan fick den glida nedåt så att ett stort undertryck uppstod.

11 - ...men såhär blev det!

11 – …men såhär blev det!

13 - Onaturligt utdragen form på sista molaren. Här kan man tänka sig att avtrycksskeden först tryckts på plats i molarpartiet och sedan som en gungbräda tryckts över incisiverna.

13 – Onaturligt utdragen form på sista molaren. Här kan man tänka sig att avtrycksskeden först tryckts på plats i molarpartiet och sedan som en gungbräda tryckts över incisiverna.

15 - ...blir resultatet inte såhär bra...

15 – …blir resultatet inte såhär bra…

17 - Undvik att placera fingrarna så att de hindrar avtrycksmassan. Avtrycksmassan lossnade från skeden då avtrycket togs ut ur munnen.

17 – Undvik att placera fingrarna så att de hindrar avtrycksmassan. Avtrycksmassan lossnade från skeden då avtrycket togs ut ur munnen.

2 - ...över tänderna i en vertikal rörelse.

2 – …över tänderna i en vertikal rörelse.

4 - Avtryck måste beskäras innan packning…

4 – Avtryck måste beskäras innan packning…

6 - Håll fast avtrycksskedens skaft tills du är säker på att materialet har stelnat…

6 – Håll fast avtrycksskedens skaft tills du är säker på att materialet har stelnat…

8 - Först trycktes skeden på plats så att alginat kom ut bra genom skedens hål...

8 – Först trycktes skeden på plats så att alginat kom ut bra genom skedens hål…

10 - Så här borde det se ut...

10 – Så här borde det se ut…

12 - Avtrycksskeden trycktes först ned över molarerna eftersom läppen tog emot där fram. Sedan gungades skeden ner över fronten och luft rusade in över molarpartiet.

12 – Avtrycksskeden trycktes först ned över molarerna eftersom läppen tog emot där fram. Sedan gungades skeden ner över fronten och luft rusade in över molarpartiet.

14 - Om avtrycksskeden trycks på plats längre över tänderna då materialet börjat stelna...

14 – Om avtrycksskeden trycks på plats längre över tänderna då materialet börjat stelna…

16 - ...utan såhär tråkigt.

16 – …utan såhär tråkigt.