3. Bettindex för antiapnéskena
  1. Ta fram en halv kaka av protesvaxet. Värm den över en låga och rulla den.

  2. Anpassa det varma vaxet till underkäken.

  3. Uppmana patienten att protrudera maximalt. Låt patienten backa till cirka 70% av maximal protrusion.

  4. Uppmana patienten att bita lätt i vaxet.

  5. Ta ut och kyl vaxet.

  6. Skär bort det som skymmer tänderna bedöm tjockleken i molarpartiet. 5 mm är optimalt. Kontrollera att vaxvallen inte glidit innanför eller utanför tandradernas tuggytor. 

  1. Låt patienten sitta några minuter med det avkylda indexet på plats i munnen, medan du känner på tuggmusklerna och bedömer resultatet.

  2. Gör gärna ett par alternativa index. Det underlättar vår bedömning av bettregistreringen. Om din patients käkrelation ser onormal ut, då känns det tryggare för oss att se samma avvikelse på mer än ett index.

 

DESSA NUMRERADE INSTRUKTIONER FINNS DET BILDER TILL

1a - Värm båda sidor av en vaxkaka. och forma en tjock bitvall.

1a – Värm båda sidor av en vaxkaka…

2 - Anpassa vaxvallen till patientens underkäke. Den skall omfatta alla tänder.

2 – Anpassa vaxvallen till patientens underkäke. Den skall omfatta alla tänder.

5b - ...Backa sedan till lämpligt läge. Cirka 70% av maxprotrusion brukar fungera bra.

3b – …backa sedan till lämpligt läge. Cirka 70% av maxprotrusion brukar fungera bra.

5 - Ta ut och kyl vaxvallen.

5 – Ta ut och kyl vaxvallen.

7 - Med index på plats i munnen kan du bedöma resultatet och kontrollera mittlinjen.

7 – Med index på plats i munnen kan du bedöma resultatet och kontrollera mittlinjen.

9 - Du kan bedöma tuggmusklernas reaktion på det nya läget.

9 – Du kan bedöma tuggmusklernas reaktion på det nya läget.

1b - ...och forma en tjock bitvall.

1b – …och forma en tjock bitvall.

3a - Låt patienten först protrudera maximalt...

3a – Låt patienten först protrudera maximalt…

4 - Låt patienten bita lätt i vaxvallen så att det blir tydliga impressioner av samtliga tänder.

4 – Låt patienten bita lätt i vaxvallen så att det blir tydliga impressioner av samtliga tänder.

6 - Skär bort det som skymmer tändernas buckalytor och bedöm tjockleken. Indexet skall ha samma tjocklek som den färdiga antiapnéskenan. Vi rekommenderar cirka 5 mm i premolarområdet.

6 – Skär bort det som skymmer tändernas buckalytor och bedöm tjockleken. Indexet skall ha samma tjocklek som den färdiga antiapnéskenan. Vi rekommenderar cirka 5 mm i premolarområdet.

8 - Låt patienten sitta en stund med det avkylda indexet på plats i munnen.

8 – Låt patienten sitta en stund med det avkylda indexet på plats i munnen.

10 - Gör gärna ett par alternativa index. Det kan betyda mycket för slutresultatet.

10 – Gör gärna ett par alternativa index. Det kan betyda mycket för slutresultatet.