2. Bettindex för bettskena
 1. Ta fram en hästskoformad vaxkaka, prefabriserad eller handgjord. Använd gärna två prefabriserade vaxkakor som du har smält samman.

 2. Anpassa det varma vaxet till överkäken.

 3. Uppmana patienten att sätta upp tungspetsen så långt bak i gommen som möjligt. Då centreras underkäken. Risken för oönskad protrusion minskar.

 4. Uppmana patienten att bita lätt i vaxet.

 5. Ta ut och kyl vaxet.

 6. Bedöm tjockleken i molarpartiet. 3 mm är optimalt.

 7. Håll upp indexet mot ljuset. Om det lyser igenom, är det för tunt.

 8. Skär bort det vax som skymmer framtänderna.

 9. Sätt tillbaka indexet i munnen. Kontrollera att patienten inte bitit snett och inte protruderat underkäken. Kontrollera att vaxvallen inte glidit innanför eller utanför tandradernas tuggytor.

 10. Gör gärna ett par alternativa index. Det underlättar vår bedömning av bettregistreringen. Om din patients käkrelation ser onormal ut, då känns det tryggare för oss att se samma avvikelse på mer än ett index.

 11. Placera gärna indexet i överkäksavtrycket vid transporten.

 

DESSA NUMRERADE INSTRUKTIONER FINNS DET BILDER TILL

1 - Om det lyser igenom ett index så är det definitivt för tunt.

1 – Om det lyser igenom ett index så är det definitivt för tunt.

3a - Forma en anpassad vaxvall.

3a – Forma en anpassad vaxvall.

3c - Se text vid 3a.

3c – Se text vid 3a.

5 - Se till att vaxvallen täcker alla tänder.

5 – Se till att vaxvallen täcker alla tänder.

7 - Uppmana patienten att bita lätt annars blir indexet för tunt.

7 – Uppmana patienten att bita lätt annars blir indexet för tunt.

9 - Ta ut och kyl vaxet.

9 – Ta ut och kyl vaxet.

11 - Sätt tillbaka indexet och kontrollera att underkäken inte är framskjuten och att mittlinjen inte är förskjuten.

11 – Sätt tillbaka indexet och kontrollera att underkäken inte är framskjuten och att mittlinjen inte är förskjuten.

13 - Gör gärna ett par alternativa index. Det kan betyda mycket för slutresultatet.

13 – Gör gärna ett par alternativa index. Det kan betyda mycket för slutresultatet.

2 - Värm vaxet på båda sidor.

2 – Värm vaxet på båda sidor.

3b - Se text vid 3a.

3b – Se text vid 3a.

4 - Anpassa vaxvallen till överkäken.

4 – Anpassa vaxvallen till överkäken.

6 - Uppmana patienten att sätta upp tungspetsen långt bak i gommen. Då centreras bettet i ett icke framskjutet läge.

6 – Uppmana patienten att sätta upp tungspetsen långt bak i gommen. Då centreras bettet i ett icke framskjutet läge.

8 - Ett index bör vara ungefär lika tjockt som den blivande bettskenan.

8 – Ett index bör vara ungefär lika tjockt som den blivande bettskenan.

10 - Skär bort det vax som skymmer så att du kan bedöma om du har lyckats.

10 – Skär bort det vax som skymmer så att du kan bedöma om du har lyckats.

12 - Med en gasbrännare blir vaxet snabbt formbart.

12 – Med en gasbrännare blir vaxet snabbt formbart.