3. Blanda alginat

Följ noga tillverkarens anvisningar för ditt alginatmaterial. Både för mycket vatten eller för mycket pulver kan orsaka ett dåligt avtryck. Redan en liten aning för mycket vatten gör att massan blir för lättflytande. Den rinner iväg utan att ge det rätta motståndet inuti avtryckskeden när den sätts på plats. 


Hur du doserar är otroligt viktigt för att tänderna skall avbildas korrekt, särskilt i molarpartiet. Blir blandningen allt för torr så tränger massan inte alls igenom de perforerade hålen i avtrycksskeden och kan därför slitas loss då du tar ut avtrycket. Dessutom blir de finaste detaljerna otydliga. Detta gäller särskilt det viktiga området vid mötet mellan tand och tandkött.

De flesta alginattillverkare förutsätter att pulvret blandas med avjoniserat eller destillerat vatten. Om du tycker att bruksanvisningens angivna omrörnings och stelningstider inte stämmer, så kan det eventuellt bero på ditt kranvatten.

1 - Utgå alltid från tillverkarens instruktioner.

1 – Utgå alltid från tillverkarens instruktioner.

3 - Bara lite för mycket vatten...

3 – Bara lite för mycket vatten…

5 - Det blir riktigt obehagligt för patienten med rinnande alginat.

5 – Det blir riktigt obehagligt för patienten med rinnande alginat.

 

7 - Här har alginatet rörts med för lite vatten. Det ser grynigt ut och massan har gjort för mycket motstånd och knappt trängt genom hålen på avtrycksskeden. Tänderna avbildas utan skärpa i detaljerna.

7 – Här har alginatet rörts med för lite vatten.
Det ser grynigt ut och massan har gjort för mycket motstånd
och knappt trängt genom hålen på avtrycksskeden.
Tänderna avbildas utan skärpa i detaljerna.

9 - Här skvallrar gipsresterna om att avtrycksmassan på vänster sida har slitits loss vid avtryckstagningen.

9 – Här skvallrar gipsresterna om att avtrycksmassan på vänster sida har slitits loss vid avtryckstagningen.

11 - Du kan undvika detta. Gör en noggrann koll från utsidan av skeden samtidigt som du försiktigt trycker med fingret inuti avtrycket.

11 – Du kan undvika detta. Gör en noggrann koll från utsidan av skeden samtidigt som du försiktigt trycker med fingret inuti avtrycket.

13 - Ibland kan fingrarna komma i vägen för alginatet. Avtrycket måste tas om eftersom alginatet har lossnat.

13 – Ibland kan fingrarna komma i vägen för alginatet. Avtrycket måste tas om eftersom alginatet har lossnat.

15 - Gör det till en vana att kontrollera om cervikalgränsen syns tydligt i avtrycket.

15 – Gör det till en vana att kontrollera om cervikalgränsen syns tydligt i avtrycket.

17 - Kranvattnets kvalitet är en faktor som kan ha betydelse. Kanske testa med avjoniserat vatten.

17 – Kranvattnets kvalitet är en faktor som kan ha betydelse. Kanske testa med avjoniserat vatten.

2 - Ge avtrycksmassan rätt konsistens varje gång.

2 – Ge avtrycksmassan rätt konsistens varje gång.

4 - ...gör att massan rinner ur avtrycksskeden.

4 – …gör att massan rinner ur avtrycksskeden.

 

6 - Trycket inuti skeden i molarpartiet blir katastrofalt dåligt.

6 – Trycket inuti skeden i molarpartiet blir katastrofalt dåligt.


8 - Med facit i hand. Gips har sökt sig till det utrymme som bildats då alginatet har slitits loss från skeden vid avtryckstagningen. Modellen blir då oanvändbar.

8 – Med facit i hand. Gips har sökt sig till det utrymme som bildats då alginatet har slitits loss från skeden vid avtryckstagningen. Modellen blir då oanvändbar.

10 - Modellen ser bra ut, men skenan kommer inte att passa på patientens tänder!

10 – Modellen ser bra ut, men skenan kommer inte att passa på patientens tänder!

12 - Ibland döljer sig felet under avslitna ”alginatkorvar”. Peta försiktigt från insidan för att konstatera om det rör på sig.

12 – Ibland döljer sig felet under avslitna ”alginatkorvar”. Peta försiktigt från insidan för att konstatera om det rör på sig.

14 - Här saknas den distinkta kanten mellan tand och tandkött.

14 – Här saknas den distinkta kanten mellan tand och tandkött.

16 - Det blir svårt att ge en skena perfekt passform då modellens konturer är otydliga.

16 – Det blir svårt att ge en skena perfekt passform då modellens konturer är otydliga.