7. Extra tid i munnen

Låt avtrycket sitta kvar i munnen lite längre än utsatt tid,
för att försäkra dig om att det stelnat i alla delar. Annars kan det hända att avtrycket faller samman och tappar formen.

1 - Ge avtrycksmassan lite extra tid att stelna i alla delar.

1 – Ge avtrycksmassan lite extra tid att stelna i alla delar.

2 - Om du har för bråttom kan det gå så här!

2 – Om du har för bråttom kan det gå så här!