4. Fyll avtrycksskeden

Bara en välfylld avtryckssked ger ett bra avtryck. 


När du sätter in skeden fyller massan direkt ut omslagsveck, gom och munbotten. Trycket stiger mer och mer i avtrycksskeden. Då försvinner de ”svallvågor” eller släp som alltid bildas lingualt vid insättningen av skeden i munnen. När du fyller hela avtrycksskeden räcker massan till att avbilda även tandradens sista tänder och tränger då även ut ordentligt genom avtrycksskedens små hål för ett säkert fäste. Med för lite avtrycksmassa i skeden uppstår aldrig det nödvändiga trycket även om massan fördelar sig i skeden.

 

Bara avtryck med överskott är riktigt pålitliga. En bra metod för att avtrycket ska bli bra ända till sista tanden, så behövs det någon sorts ”fördämning”. Helt vanlig kirurgtejp fungerar bra och är lätt att applicera.

1 - Fyll skeden ända bak. Då kan det rätta trycket bildas inuti skeden.

1 – Fyll skeden ända bak. Då kan det rätta trycket bildas inuti skeden.

3 - Snåla inte med alginat. Då bildas inget överskott, och avtrycket saknar skärpa.

3 – Snåla inte med alginat. Då bildas inget överskott, och avtrycket saknar skärpa.

5 - Bara avtryck med överskott är riktigt pålitliga.

5 – Bara avtryck med överskott är riktigt pålitliga.

7 - Det vi kallar ”släp” är spår av tänderna i avtrycksmassan som finns kvar för att trycket inuti skeden aldrig blev tillräckligt högt.

7 – Det vi kallar ”släp” är spår av tänderna i avtrycksmassan som finns kvar för att trycket inuti skeden aldrig blev tillräckligt högt.

9 - Det viktigaste partiet är mycket otydligt avbildat. Man ser inte var tandköttet slutar och tanden börjar.

9 – Det viktigaste partiet är mycket otydligt avbildat. Man ser inte var tandköttet slutar och tanden börjar.

2 - Massan tränger ut genom hålen och ger ett bra fäste i skeden.

2 – Massan tränger ut genom hålen och ger ett bra fäste i skeden.

4 - För lite alginat! Massan måste räcka till för att avbilda även tandradens sista tänder rätt. Även i en snålt fylld avtryckssked pressas massan bakåt, men räcker inte till för de sista tänderna.

4 – För lite alginat! Massan måste räcka till för att avbilda även tandradens sista tänder rätt. Även i en snålt fylld avtryckssked pressas massan bakåt, men räcker inte till för de sista tänderna.

6 - Sedan skär du bort onödigt alginat så deformeras inte avtrycket under transporten.

6 – Sedan skär du bort onödigt alginat så deformeras inte avtrycket under transporten.

8 - En tydligt markerad tandköttskant utan släp är en bra början på arbetet.

8 – En tydligt markerad tandköttskant utan släp är en bra början på arbetet.