9. Kontrollera avtrycket medan patienten är kvar

Det finns några snabba kontroller som är bäst att göra innan patienten går. 

Titta på utsidan av avtrycksskeden. Har avtrycksmassan trängt igenom de perforerade runda hålen? Om inte, kan det bero på för lite eller för torrt blandad avtrycksmassa. Risken finns att massan har lossnat från avtrycksskeden.

Håll avtrycket så att du ser utsidan. Tryck försiktigt med ett finger inuti avtrycket. Om du ser minsta rörelse hos avtrycksmassan i förhållande till avtrycksskeden, eller om det bubblar någonstans, behöver avtrycket tas om. Massan har slitits loss från avtrycksskeden. Din patient kanske har ett ogynnsamt format bett? Ta om avtrycket och lossa det med större försiktighet.

Titta inuti avtrycket om insiciverna ser onormalt tunna ut. Det kan bero på att den linguala delen av avtrycket slitits loss och fallit fram. Ta i så fall om avtrycket och lossa det med större försiktighet.

Titta inuti avtrycket om tandköttskanten vid tänderna ser skarp och tydlig ut. Om inte, beror det troligen på att trycket inuti avtrycksskeden varit för lågt på grund av för liten mängd eller för blött blandad avtrycksmassa. Det kan också bero på för torrt blandad avtrycksmassa som inte har förmågan att leta sig in i de djupaste detaljerna, eller på att avtrycksskeden inte tryckts på plats hela vägen över tänderna.

Finns alla molarer som behövs med i avtrycket innanför kanten på avtrycksskeden? Om inte, kommer gipsmodellen inte att likna patientens bett. Resultatet blir en felaktig relation vid ingipsning i artikulator och dålig passform. Ta om avtrycket.

 

1 - Massan har slitits loss från avtrycksskeden. Din patient kanske har ett ogynnsamt format bett? Ta om avtrycket och lossa det med större försiktighet.

1 – Massan har slitits loss från avtrycksskeden. Din patient kanske har ett ogynnsamt format bett? Ta om avtrycket och lossa det med större försiktighet.

3 - Titta inuti avtrycket om tandköttskanten vid tänderna ser skarp och tydlig ut. Om inte, beror det troligen på att trycket inuti avtrycksskeden varit för lågt. Antingen på grund av för liten mängd eller på för blött blandad avtrycksmassa.

3 – Titta inuti avtrycket om tandköttskanten vid tänderna ser skarp och tydlig ut. Om inte, beror det troligen på att trycket inuti avtrycksskeden varit för lågt. Antingen på grund av för liten mängd eller på för blött blandad avtrycksmassa.

5 - För torrt rörd alginat.

5 – För torrt rörd alginat.

6b - Så här såg tänderna ut egentligen.

6b – Så här såg tänderna ut egentligen.

8 - Se till att alla tänder som har betydelse för arbetet finns med innanför avtrycksskedena kanter.

8 – Se till att alla tänder som har betydelse för arbetet finns med innanför avtrycksskedena kanter.

2 - Håll avtrycket så att du ser utsidan. Tryck försiktigt med ett finger inuti avtrycket. Om du ser minsta rörelse hos avtrycksmassan i förhållande till avtrycksskeden, eller om det bubblar någonstans, behöver avtrycket tas om.

2 – Håll avtrycket så att du ser utsidan. Tryck försiktigt med ett finger inuti avtrycket. Om du ser minsta rörelse hos avtrycksmassan i förhållande till avtrycksskeden, eller om det bubblar någonstans, behöver avtrycket tas om.

4 - Snåla inte med alginat. Då bildas inget överskott, och avtrycket saknar skärpa.

4 – Snåla inte med alginat. Då bildas inget överskott, och avtrycket saknar skärpa.

6a - Så här blev modellen med onaturligt tunna incisiver.

6a – Så här blev modellen med onaturligt tunna incisiver.

7 - Med för lite avtrycksmassa i skeden uppstår aldrig det nödvändiga trycket, även om massan fördelar sig i skeden.

7 – Med för lite avtrycksmassa i skeden uppstår aldrig det nödvändiga trycket, även om massan fördelar sig i skeden.

9 - De delar av avtrycket som inte stöds av avtrycksskeden kan man inte lita på. Det är faktiskt bäst att skära bort dem innan avtrycket packas.

9 – De delar av avtrycket som inte stöds av avtrycksskeden kan man inte lita på. Det är faktiskt bäst att skära bort dem innan avtrycket packas.