5. Problemet med salivbubblor

Ett vanligt avtrycksfel beror på den vätska som stängs in i tändernas fissurer under avtryckstagningen. På gipsmodellen visar det sig som runda kulor av gips.

Vi försöker givetvis ta bort dessa fel men det är svårt att avgöra var felet slutar och tanden börjar. Det gör det svårare att hitta den rätta relationen mellan över- och underkäke. Om patientens tand har en djup fissur, så kanske inte gipsmodellen har det. I olyckliga fall kan ök- och ukgipsmodellerna därför hamna i fel relation då vi gipsar in dem i artikulator. Detta i sin tur leder till en felaktigt inslipad bettskena. Om felet på ett ställe är 0,5 mm så blir skenan exakt 0,5 mm för tjock på det stället. Resultatet blir flera minuter av extra inslipning!

Lösningar på problemet:

Ett index som inte är genombitet och har en tjocklek på 2-3 mm är till stor hjälp här.
Små fel på ocklusalytan kan då sjunka in i vaxet vilket leder till att modellerna, trots småfel, kommer i samma relation som patientens egen ök och uk. Ett genombitet, tunt index är inte till någon nytta här.

 

1 - Luft eller saliv som stängs inne i fissurerna orsakar små ”gipspärlor”. De gör så att modellerna kan komma i fel relation till varandra i artikulatorn.

1 – Luft eller saliv som stängs inne i fissurerna orsakar små ”gipspärlor”. De gör så att modellerna kan komma i fel relation till varandra i artikulatorn.

3 - Samma modeller efter att ”gipspärlorna” tagits bort helt. De kommer i en helt annan relation.

3 – Samma modeller efter att ”gipspärlorna” tagits bort helt. De kommer i en helt annan relation.

5 - Om vi får ett index som är minst 2 mm tjockt i sidopartierna så kan lite av ”gipspärlan” få vara kvar utan att den stör.

5 – Om vi får ett index som är minst 2 mm tjockt i sidopartierna så kan lite av ”gipspärlan” få vara kvar utan att den stör.

7 - Gör gärna ett par alternativa index. Det kan betyda mycket för slutresultatet.

7a – Gör gärna ett par alternativa index. Det kan betyda mycket för slutresultatet.

2 - I genomskärning ser det ut så här om modellerna sätts ihop med ett tunt index. (Modellerna är planslipade för att göra det tydligare.)

2 – I genomskärning ser det ut så här om modellerna sätts ihop med ett tunt index. (Modellerna är planslipade för att göra det tydligare.)

4 - Det är riskabelt att skrapa bort gips från fissurerna. Tar vi bort för mycket så passar inte skenan.

4 – Det är riskabelt att skrapa bort gips från fissurerna. Tar vi bort för mycket så passar inte skenan.

6 - Är ett index så tunt att man kan se ljus genom det så är det inte till mycket hjälp.

6 – Är ett index så tunt att man kan se ljus genom det så är det inte till mycket hjälp.

7b - Mer om index kommer senare i checklistan.

7b – Mer om index kommer senare i checklistan.