1. Rätt avtryckssked

Välj en avtryckssked som är tillräckligt stor och lämplig för alginatavtryck.
Metallskedar med perforerade runda hål fungerar bäst. Skaffa gärna några riktigt stora, du kommer att behöva dem. Skeden måste nämligen sträcka sig distalt förbi den sista tanden i käken.

Om du saknar metallskedar och tänker använda engångsskedar av plast tillsammans med alginat så behövs det ett heltäckande skikt av adhesiv på insidan, ända ut till kanten för att det skall fästa. Följ tillverkarens instruktioner noga. Plastskedar är i första hand konstruerade för elastomermaterial (t.ex. A-silikon) som inte är lika beroende av stöd från avtrycksskeden.

Använd aldrig kombinationsavtryckssked för samtidig avtryckstagning i över och underkäke. Vi har aldrig lyckats göra en fungerande bettskena från ett sådant avtryck.

1 - De flesta lyckade avtryck tas med en metallavtrryckssked.

1 – De flesta lyckade avtryck tas med en metallavtrryckssked.

3 - Avtrycksskedar av plast fungerar bra med silikonmaterial men sämre med alginat.Adhesiv är ett måste vid alginatavtryck i plastsked. Behandla plastskeden i god tid före avtryckstagningen. Stryk adhesiv ända ut till kanten.

3 – Avtrycksskedar av plast fungerar bra med silikonmaterial men sämre med alginat.Adhesiv är ett måste vid alginatavtryck i plastsked. Behandla plastskeden i god tid före avtryckstagningen. Stryk adhesiv ända ut till kanten.

5 - Passformen på skenan blir inte bra om avtrycket tags med dubbelsked.

5 – Passformen på skenan blir inte bra om avtrycket tags med dubbelsked.

2 - Skeden skall sträcka sig förbi den sista tanden.

2 – Skeden skall sträcka sig förbi den sista tanden.

4 - Lita inte för mycket på adhesivens förmåga att hålla fast alginat. Spåren av gips visar att alginatet delvis lossnat från skeden.

4 – Lita inte för mycket på adhesivens förmåga att hålla fast alginat. Spåren av gips visar att alginatet delvis lossnat från skeden.