10. Skär bort överskott

Alginatavtrycksmassa som inte har stöd av avtrycksskeden deformeras då det packas och fraktas till laboratoriet. Deformeringen fortplantas till avtryckets inre delar. Detta är ett allvarligt problem! Formen på modellens tänder kommer att avvika från verkligheten på ett svårupptäckt sätt. En bettskena kan då passa på modellen men inte på det riktiga bettet.

Även om det deformerade avtrycket bara skall bli en motbitningsmodell, så blir inslagningen i artikulator fel och ocklusionsinslipningen lidande.

Skär bort de tänder från avtrycket som inte stöds av avtrycksskeden. Det går ändå inte att lita på dem. Denna felkälla har kostat tandläkare och tekniker många timmars onödigt arbete genom åren!

Viktiga områden att beskära är: Båda käkarnas omslagsveck och bakkant samt underkäkens munbotten. Det är endast området närmast tänderna som är intressant för oss. (Tandskydd är ett undantag; Där är ÖK frontens omslagsveck viktigt). Behåll det mesta av det alginat som trängt igenom de perforerade runda hålen i avtrycksskeden.

 

1 - Detta avtryck mådde inte så bra av att transporteras.

1 – Detta avtryck mådde inte så bra av att transporteras.

3a -Skär bort de tänder från avtrycket som inte stöds av avtrycksskeden. Det går ändå inte att lita på dem. Denna felkälla har kostat tandläkare och tekniker många timmars onödigt arbete genom åren!

3a -Skär bort de tänder från avtrycket som inte stöds av avtrycksskeden. Det går ändå inte att lita på dem. Denna felkälla har kostat tandläkare och tekniker många timmars onödigt arbete genom åren!

4a - Behåll det mesta av det alginat som trängt igenom de perforerade runda hålen i avtrycksskeden.

4a – Behåll det mesta av det alginat som trängt igenom de perforerade runda hålen i avtrycksskeden.

5a - Ett litet jobb med stor betydelse för slutresultatet!

5a – Ett litet jobb med stor betydelse för slutresultatet!

2 - Det borde ha beskurits enligt markeringarna. Området närmast tänderna är det som intresserar oss.

2 – Det borde ha beskurits enligt markeringarna. Området närmast tänderna är det som intresserar oss.

3b - Se text vid 3a.

3b – Se text vid 3a.

 

4b - Se text vid 3a.

4b – Se text vid 4a.

5b - Se text vid 5a.

5b – Se text vid 5a.