En harmonisk och jämn tandrad är drömmen för många av dina patienter.  Clear Aligner + är namnet på vår metod.

Torbjörns Team är ett av få svenska tandtekniska laboratorier
som har kunskap och teknik för detta.

Tillsammans med oss kan du erbjuda patienten estetisk tandreglering med Clear Aligners.

 

 

Clear Aligner+ behandlingen sker med en serie avtagbara och nästintill osynliga tandskenor. Tänderna flyttas steg-för-steg tills de når sitt slutläge. Skenorna är mycket tunna (< 0,7 mm) och stör därmed inte patientens vardag.