Tandreglering med osynliga skenor

Vi har valt att avvakta med fysiska träffar pga. den pågående pandemin. Däremot så kommer vi väldigt snart att kunna erbjuda en online-kurs. Mer information kommer!