Checklista


Under en stressig arbetsdag är avtryckstagning och bettregistrering saker man gör enligt bestämda rutiner. Därför är det viktigt att dessa rutiner är väl genomtänkta.

Ett avtryck måste inte vara perfekt i alla avseenden för att vara användbart. Här finns dock några tips och råd om hur man undviker några vanliga fallgropar. Det finns inget tråkigare än en bettskena som bara passar på gipsmodellen, eller en som är perfekt inslipad i artikulatorn, men i ett felaktigt indexläge.

Innan patienten lämnar dig har du ett unikt tillfälle att bedöma om ett avtryck eller index behöver göras om. Några extra minuter kan bespara dig och din patient mycket irritation, kostnader och tid.

Klicka här för en snabb översikt

Hur gör du?

Vi är mycket nyfikna och vill gärna veta allt om metoder och material som du tycker fungerar bra. Vad är hemligheten bakom dina fina avtryck och index? Skriv några rader eller ring till oss.