8. Separera rätt

Här kommer det viktigaste av alla råd: Lossa avtrycket försiktigt!

Bryt absolut inte loss avtrycket från tänderna genom att enbart hålla i avtrycksskedens skaft. Incisiverna och det starka vakuumsuget kommer då ofelbart att delvis slita loss avtrycksmassan från skeden. Det syns inte alltid men avtrycket får då en annan form än patientens tänder.

Släpp först försiktigt in luft under avtrycket genom att peta med ett finger i molarpartiets ytterkant, på båda sidor. 

Detta måste göras så försiktigt att inte avtrycket rubbas ur sitt läge. Luften måste sedan föras vidare till gommen i överkäken, eller munbotten i underkäken. Det gör du lätt genom att föra avtrycksskedens skaft försiktigt till höger och vänster några gånger.

Efter denna manöver släpper allt vakuum och avtrycksmassan följer snällt med skeden ut, utan att lossna från avtrycksskeden. Kontrollera särskilt att avtrycksmassan vid incisivernas lingualyta inte har lossnat från skeden vid separationen.

1 - Bryt absolut inte loss avtrycket med kraft.

1 – Bryt absolut inte loss avtrycket med kraft.

3 - Peta på andra sidan också. Ännu sitter avtrycket fast.

3 – Peta på andra sidan också. Ännu sitter avtrycket fast.

5 - Vakuumsuget i gommen eller munbotten försvinner då du för skaftet åt andra hållet.

5 – Vakuumsuget i gommen eller munbotten försvinner då du för skaftet åt andra hållet.

7 - Här upptäcktes att en stor del av avtrycksmassan slitits loss.

7 – Här upptäcktes att en stor del av avtrycksmassan slitits loss.

9 - Resultatet blir en modell med onaturligt tunna incisiver.

9 – Resultatet blir en modell med onaturligt tunna incisiver.

11 - Det syns att avtrycksmassan har lossnat då avtrycket togs ur.

11 – Det syns att avtrycksmassan har lossnat då avtrycket togs ur.

13 - Om du bestämmer dig för att ta om ett avtryck som lossnat...

13 – Om du bestämmer dig för att ta om ett avtryck som lossnat…

2 - Släpp in luft genom att peta försiktigt. Utnyttja avtrycksmaterialets elasticitet.

2 – Släpp in luft genom att peta försiktigt. Utnyttja avtrycksmaterialets elasticitet.

4 - Rör sedan skaftet åt ena hållet, utan att bryta, så att luften fördelar sig från molarerna och framåt.

4 – Rör sedan skaftet åt ena hållet, utan att bryta, så att luften fördelar sig från molarerna och framåt.

6 - Nu kan du helt odramatiskt plocka ut det välbevarade avtrycket.

6 – Nu kan du helt odramatiskt plocka ut det välbevarade avtrycket.

8 - Hela frontens linguala del har lossnat och fallit fram.

8 – Hela frontens linguala del har lossnat och fallit fram.

10 - Så här borde det ha sett ut.

10 – Så här borde det ha sett ut.

12 - Det går att förebygga sönderrivet alginat.

12 – Det går att förebygga sönderrivet alginat.

13 - ...tänk då på att din patient troligen har extra komplicerade tänder. Var extra försiktig.

13 – …tänk då på att din patient troligen har extra komplicerade tänder. Var extra försiktig.